Tổ chức hoạt động ngoài trời của Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh

Tiếp nối chương trình Teambuilding của toàn công ty, DVN Hồ Chí Minh đang làm dậy lên sức nóng trong chuỗi hoạt động Quý 1/2017 của DVN Việt Nam.

The Bamboo Tre Việt là điểm hẹn mà chi nhánh HCM dừng chân để “quẩy” hết mình cùng với nắng gió Sài thành.

DVN – nơi mọi tiềm năng được ươm mầm, nơi mọi nhiệt huyết được giải phóng

Một số hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

teamhcm-1

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

teamhcm-2

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

teamhcm-3

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

teamhcm-4

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

teamhcm-5

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

teamhcm-6

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

teamhcm-7

Hình ảnh Teambuilding DVN chi nhánh Hồ Chí Minh Qúy I – 2017

Ý kiến của bạn