Phân phối các sản phẩm phục vụ thể dục thể thao

MỤC TIÊU CỦA DVN

  • Trở thành công ty Top 10 Việt Nam chuyên phân phối các sản phẩm phục vụ thể dục thể thao
  • Mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng với mức giá tốt nhất

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Các danh mục sản phẩm mà DVN sẽ phân phối và phát triển

  • Sản phẩm phục vụ bóng đá
  • Sản phẩm phục vụ bóng rổ
  • Sản phẩm phục vụ bóng chuyền
  • Sản phẩm phục vụ cầu lông
  • Sản phẩm phục vụ tennis
  • Sản phẩm phục vụ Golf